Giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp dùng VLAN

Hệ thống bao gồm các dịch vụ Wi-Fi, Camera, Voice IP, PC gắn từ switch nhánh truyền dữ liệu về trung tâm thông qua switch trung tâm. Tại trung tâm sẽ có 1 switch trung tâm điều phối lưu lượng đến các switch nhánh thông qua các VLAN tương ứng và được quản lý bởi Main Router. Tại switch trung tâm sẽ có các thiết bị tổng đài, đầu ghi camera, server,… là nơi tập trung lưu trữ toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, voice quan trọng cho công ty.
1. Sơ đồ tổng thể

H1 1

2. Tổng quan
– Hệ thống bao gồm các dịch vụ gồm Wi-Fi, Camera, Voice IP, PC gắn từ switch nhánh truyền dữ liệu về trung tâm thông qua switch trung tâm
– Tại trung tâm sẽ có 1 switch trung tâm điều phối lưu lượng đến các switch nhánh thông qua các VLAN tương ứng và được quản lý bởi Main Router
– Tại switch trung tâm sẽ có các thiết bị tổng đài, đầu ghi camera, server,.. là nơi tập trung lưu trữ toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, voice quan trọng cho công ty
– Để phân bố lưu lượng chính xác và hợp lý, main router phải cấu hình VLAN tương ứng với các dịch vụ, các switch trung tâm và switch nhánh phải tuân thủ theo VLAN Main Router V3900 đề ra.
– Main router:
  o Chia VLAN tương ứng với từng dịch vụ
  o Đảm bảo tính ổn định của internet
  o Phân bố vùng dữ liệu từ trong ra ngoài và ngược lại
3. Kết nối thiết bị Main Router và truyền tải VLAN các thiết bị camera, Wi-Fi, PC, Voice
4. Kết nối thiết bị Main Router và truyền tải VLAN các thiết bị tổng đài, đầu ghi, server
5. Cơ chế truyền dữ liệu của VLAN
– Từ thiết bị Camera sẽ truyền tải dữ liệu về Đầu ghi thông qua VLAN 10
– Điện thoại voice Ip truyền tải hình ảnh giọng nói về Tổng đài thông qua VLAN 20
– Máy tính nội bộ chia sẽ , lưu trữ dữ liệu về Server thông qua VLAN 30
– Wi-Fi cho khách ra Internet thông qua VLAN 40
6. Ưu điểm hệ thống sử dụng VLAN
– Hệ thống phân chia lưu lượng dựa vào VLAN giúp hệ thống không xung đột dịch vụ , tránh broadcast từ các thiết bị khác, dễ dàng quản lý dịch vụ và khắc phục sự cố 1 cách dễ dàng khi có vấn đề xảy ra, giảm thiểu tấn công từ ngoài vào và ngược lại.
– Tính bảo mật cao, phân quyền chặt chẽ, quản lý người dùng
– Hệ thống phát triễn bền vũng và nâng cấp hệ thống trong tương lai không làm ảnh hưởng , thây thế thiết bị hiện tại.
– Switch nhánh và switch trung tâm truyền dữ liệu gộp băng thông 6 Gb ~8 Gb giúp việc truyền nhận dữ liệu trong nội bộ nhanh hơn.